GGZ-instelling FortaGroep start pilot ‘Meten door de keten’

FortaGroep is begin november gestart met een pilot ‘Meten door de keten’ via VIPLive. De organisatie biedt ambulante GGZ in regio Rotterdam en behandelt onder meer depressie, angstklachten en persoonlijkheidsstoornissen. Johan van Luik, bestuurder van de FortaGroep, vertelt wat hij voor ogen heeft met de inzet van VIPLive. 


Het is 2005 wanneer FortaGroep wordt opgericht vanuit het idee om de GGZ beter te organiseren. Het doel? Het realiseren van snellere afname van klachten en sneller herstel bij cliënten. Om dat te bereiken geeft FortaGroep de zorgpaden en behandelingen strak vorm en bewaakt ze de behandelinhoud kritisch en nauwkeurig. De geplande pilot met VIPLive past goed in deze missie. 


Gemakkelijk digitaal screenen en verwijzen

Een kleine groep POH-GGZ medewerkers van de FortaGroep die in verschillende huisartsenpraktijken werken, kan sinds begin november via VIPLive digitaal verwijzen. Het verwijzen op zich is daarbij slechts een opstapje te noemen. Waar het echt om gaat is het ‘meten door de keten’, oftewel het gebruik van vragenlijsten ten behoeve van diagnostiek en monitoring, waarbij uitkomsten voor cliënten, huisarts en specialistische GGZ inzichtelijk zijn. Uiteraard alleen met toestemming van de cliënt en maximaal beveiligd. Van Luik: “Wat ik graag wil realiseren is dat we de hele keten faciliteren en onze communicatie met huisartsen en cliënten verder verbeteren.”


Cliënt op de juiste plek

Hoe het meten door de keten bij FortaGroep zal bijdragen aan verbetering ziet Van Luik helder voor zich. Hij geeft aan: “Middels het uitzetten van vragenlijsten onder cliënten in de huisartsenpraktijk heb je eerder zicht op de ernst en complexiteit van klachten. Gecombineerd met het verwijzen en consulteren in hetzelfde portaal krijg je cliënten gemakkelijker en sneller op de juiste plek. In het portaal willen we de huisarts tevens voorzien van adequate wachtlijstinformatie. Daarnaast is het een voordeel dat er geen dubbelingen meer in de vragenlijstdiagnostiek zullen zitten. Bovendien ziet de huisarts bij afronding wat de effecten van de behandeling zijn. De huisarts kan de behandelresultaten meer concreet met de cliënt bespreken. Hierdoor weet de huisarts steeds beter welke cliënt op wélke plek het best behandeld wordt.”


De verwachting van de pilot is dat het verwijzen efficiënter wordt. Van Luik: “Ik denk dat de huisartsen een voordeel zullen ervaren omdat ze meer informatie hebben en de GGZ minder een black box wordt. Ik verwacht dat meer cliënten direct de juiste verwijzing en behandeling zullen krijgen. One-time-right is hier voor iedereen een voordeel. We beginnen met een pilot met een beperkt aantal POH-GGZ van FortaGroep, maar het plan is dat we dit voor de hele regio gaan opzetten.” 


Sleutel tot de beoogde kwaliteitsslag

Via een integratie van NETQ Monitoring met het EPD, waarin een cliëntportaal zit, heeft de cliënt zelf inzicht in de gemeten voortgang. Van Luik besluit: “Het wordt een integraal geheel, waarbij de gegevens inzichtelijk zijn voor de huisarts, de cliënt en de GGZ-aanbieder. Iedereen heeft dan dezelfde informatie en kan de vorderingen bijhouden. Daarin ligt de sleutel tot de beoogde kwaliteitsslag die we willen maken.”