Jonge GGZ-organisatie BatZ direct gestart met monitoren

Wie vandaag de dag een nieuwe GGZ-organisatie opstart, heeft de kans deze helemaal in te richten naar de huidige maatstaven. Flexibiliteit, maatwerk en business intelligence zijn termen die daarbij horen. BatZ GGZ is zo’n jonge instelling; in 2020 ‘geboren’ en volop in de groei. Koen de Vries, projectmanager bij adviesbureau KruisSpin, is sinds de start van BatZ intensief betrokken en richtte de operationele processen in. De nieuwe GGZ-behandelorganisatie kenmerkt zich door een verfrissende aanpak. Monitoring stond daarbij op het lijstje van ‘dingen die meteen geregeld moesten worden’. Daar mag VIPLive bij ondersteunen. We belden Koen en vroegen hem naar zijn avontuur van het afgelopen jaar.

De nieuwe instelling BatZ GGZ is ontstaan vanuit de visie en het DNA van ZorgPlus; gericht op inhoudelijke kwaliteit van zorg. ZorgPlus is een organisatie die specialistische begeleiding biedt aan volwassenen en ouderen binnen de psychiatrie. Koen de Vries kreeg met ZorgPlus te maken toen hij er software implementeerde vanuit een vorige rol. ZorgPlus wilde een behandeltak opstarten en betrok hem hierbij vanwege zijn specifieke expertise op het gebied van innovatie in de GGZ. Later kreeg deze behandeltak de naam BatZ GGZ.


Koen vertelt: “Toen ik in oktober vorig jaar begon, heeft ZorgPlus parallel aan BatZ GGZ ook KruisSpin opgestart. Daar werk ik eigenlijk voor. KruisSpin levert zelf geen zorg, maar is een bureau voor organisatieadvies, innovatie en opleiden. Het is direct gelieerd aan BatZ GGZ en ZorgPlus. De aanleiding voor het oprichten van KruisSpin werd gevormd door de ISO-audits waar ZorgPlus keer op keer met vlag en wimpel voor slaagde. Telkens werd gezegd: ‘wat hebben jullie de organisatie ontzettend goed op orde, je zou ook andere instellingen met hun organisatie moeten helpen!’. Omdat KruisSpin een aparte entiteit is, ligt de weg open om onze diensten in de toekomst aan anderen aan te bieden.”

"We vinden het belangrijk om de cliënt thuis te zien. Dat brengt extra dynamiek met zich mee; achter de voordeur zie je heel veel."

Koen de Vries, projectmanager KruisSpin

Meestal bij cliënten thuis

BatZ GGZ biedt forensische en specialistische GGZ. Wat ze onderscheidt van andere behandelorganisaties is dat ze uitsluitend ambulant werken en vaak cliënten ondersteunen die elders tussen wal en schip zijn beland. Koen licht toe: “We vinden het belangrijk om de cliënt thuis te zien. Dat brengt extra dynamiek met zich mee; achter de voordeur zie je heel veel. Daarnaast werkt het drempelverlagend voor zorgmijdende cliënten. Als het thuis niet mogelijk of wenselijk is – zoals bijvoorbeeld soms het geval is bij traumabehandeling - spreken we in de nabije woonomgeving af of lopen we samen met de cliënt een blokje om. Zo leveren we echt maatwerk.”

Betere zorg door begeleiden én behandelen

BatZ timmert aan de weg en wil op termijn geografisch uitbreiden. Koen legt uit: “Voorlopig werken we in de regio’s Arnhem en Nijmegen, daar willen we eerst een stevig en compleet ambulant team neerzetten. Van daaruit bouwen we uit naar andere regio’s waar ZorgPlus ook actief is. BatZ is namelijk mede opgericht zodat cliënten van ZorgPlus die nu niet in behandeling kunnen komen, wel behandeld kunnen worden. Daarnaast biedt BatZ– in het kader van medewerkerstevredenheid - ook kansen aan begeleiders om door te kunnen groeien. We willen hen binden en boeien.” Met het verbinden van begeleiden en behandelen verbetert KruisSpin de zorg; voor cliënten én medewerkers.

"Het is fijn dat we in VIPLive precies kunnen zien welke metingen nog moeten worden gedaan."

Koen de Vries, projectmanager KruisSpin

Voortvarend van start met monitoring

BatZ onderscheidt zich ook door een voortvarende inzet van digitaal meten en monitoren. Cliënten die een intake hebben bij BatZ starten ook meteen met een traject in VIPLive Monitoring. Daarmee krijgen de cliënten en hun behandelaren beter in beeld wat er nodig is en wat de voortgang is. Omdat de cliënten altijd met hun behandelaar de digitale monitoringsvragenlijsten invullen, is de respons honderd procent. Alleen de CQi wordt gemaild, om de resultaten zo objectief mogelijk te houden. Koen: “De trajecten hebben we allemaal vooraf gedefinieerd en we zijn meteen begonnen. Het verloopt erg soepel en het is fijn dat we in VIPLive precies kunnen zien welke metingen nog moeten worden gedaan. We hebben ook een business intelligence tool om de effecten op macroniveau te zien, maar omdat we nog geen jaar onderweg zijn hebben we die effecten nog niet in kaart.”

Iedereen welkom

Het kleine team van psychologen dat BatZ nu rijk is, is op het moment van schrijven hard aan uitbreiding toe. Koen: “Het unieke karakter, de moderne organisatie en het maatwerk dat we bieden, maakt dat nieuwe collega’s gelukkig snel enthousiast raken en zich graag bij ons voegen. We zijn nu vooral op zoek naar een psychiater, omdat we daarmee een bredere doelgroep kunnen helpen. Met een psychiater in huis, kunnen we bijvoorbeeld ook schizofrenie behandelen en onze behandelingen ondersteunen met medicatie. Zo hoeft er bij BatZ – net als bij ZorgPlus – geen sprake meer te zijn van contra-indicaties en komt onze visie van ‘iedereen is welkom’ steeds meer in zicht."

Wilt u meer weten over VIPLive monitoring?

Neem dan contact op met Katinka van den Houten

Katinka van den Houten
Sales en account manager
Katinka.van.den.Houten@topicus.nl 088 - 24 44 100