Monitoring

De GGZ beweegt steeds meer toe naar ‘de lerende praktijk’ waarin continu wordt onderzocht wat werkt in een behandeling en wat niet. Daarbij is ‘samen beslissen met de cliënt’ steeds meer de norm. De ROM-tools hiervoor moeten zowel voor professionals als voor cliënten gebruiksvriendelijk zijn en bruikbare inzichten opleveren.

Onze oplossing

VIPLive Monitoring biedt zeer gebruiksvriendelijke digitale Routine Outcome Monitoring (ROM) en geeft GGZ-professionals en hun cliënten helder inzicht in de behandelvoortgang. De software is ontwikkeld door onze monitoring specialisten (NETQ Healthcare) samen met GGZ-instellingen en hun eindgebruikers. Cliënten of hun naasten vullen eenvoudig online vragenlijsten in. De rapporten en dashboards tonen de resultaten zowel visueel als tekstueel op een logische wijze. En ook cliënten krijgen begrijpelijk inzicht met cliëntvriendelijk rapportages. Dit is een goede basis om samen te kunnen sturen in de behandeling en de processen daaromheen.

Download onze 7 handvatten voor cliëntvriendelijke rapportages

Innovatief monitoren; ook GGZ-breed

Onze monitoring tools lopen voorop, omdat we onze klanten nauw betrekken bij het opstellen van onze ontwikkelagenda. Zo zijn onze vragenlijsten eenvoudig op een smartphone of tablet in te vullen en zijn cliëntvriendelijke rapporten beschikbaar voor steeds meer meetinstrumenten. Deze geven op begrijpelijke wijze duiding aan de uitkomsten van metingen en het verloop van de behandeling. 


Vernieuwing zit ook in verbinding. Door aan te sluiten op VIPLive voor huisartsen maken we ‘meten door de keten’ mogelijk. Huisartsen en praktijkondersteuners kunnen hun patiënten via VIPLive screenen met dezelfde meetinstrumenten die we GGZ-professionals bieden. Vervolgens kunnen zij laagdrempelig consulteren en – indien nodig – verwijzen naar GGZ (en vice versa), met behoud van meetinformatie. Zo tillen we kwaliteitsmonitoring binnen de GGZ-keten naar een hoger plan. 

Lees hoe we 1ste en 2de lijns GGZ verbinden

Gevalideerde meetinstrumenten

Uw instelling krijgt toegang tot onze uitgebreide VIPotheek (voorheen ‘testotheek’) met gevalideerde meetinstrumenten, zoals de SDQ, HoNOS, BDI en positieve gezondheid. Hieruit kunt u een selectie maken die het beste aansluit bij uw behandelwijze. De bijbehorende rapportages en dashboards kunnen desgewenst nog worden aangepast, waardoor u precies kunt monitoren wat voor uw GGZ-instelling belangrijk is; van responspercentages tot tevredenheidscijfers. Per meetinstrument is in te richten voor welke  belanghebbende(n) de rapportages inzichtelijk zijn. Verder integreren wij met EPD’s en ZIS’en op basis van landelijke standaarden zoals Koppeltaal, maar ook middels onze uitgebreide API en SSO koppeling.

Bekijk ons overzicht met meetinstrumenten
De voordelen van monitoren in de GGZ:
  • Gebruiksvriendelijk
  • Volautomatische meettrajecten
  • Logische dashboards en rapporten
  • Meten door de keten
  • Cliënt centraal
  • Maatwerk
Meer informatie?

Neem contact op of vraag een demo aan.

Demo aanvragen
Katinka van den Houten
Sales en account manager
088 - 24 44 100
Ondersteuning nodig?

Neem contact op met onze servicedesk.